bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-05-08

TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

 - logo_zawody.jpg

 

PROPOZYCJE TOWARZYSKICH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH

        W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY           

 

1.Organizator: Stowarzyszenie HorseSports, Starosta Powiatu Gorzowskiego, Wójt gminy Bogdaniec, Sołectwo Racław. Kontakt: +48 793 128 201

2.Termin zawodów: 27 maja 2017 r (sobota), godzina rozpoczęcia: 13:00 (może ulec zmianie)

3. Miejsce: Racław (przy sali wiejskiej)

4. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni

5. Termin zgłoszeń: 25.05.2017 (czwartek)

6. Zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy na stronie www.zawodykonne.com

lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać ZT Bogdaniec)

7. Listy startowe, godziny rozpoczęcia będą dostępne w piątek 26.05.2017 na www.zmierzczas.pl

8. Program zawodów:

a) Odprawa techniczna (opłaty, sprawdzanie dokumentów zawodników i koni) od 12:00

b) Rozpoczęcie konkursów: wstępnie godzina 13:00

c)  Konkurs nr 1 mini LL- do 60 cm, dokładności Art.238 1.1 - o Puchar Sołtysa Racławia

d)  Konkurs nr 2 LL – do 80 cm, z trafieniem w normę czasu - o Puchar Sołectwa Bogdaniec

e)  Konkurs nr  3 L – do 100 cm, zwykły Art. 238 2.1 - o Puchar Starosty Powiatu Gorzowskiego

f)   Konkurs nr 4 L1 – do 105 cm dwufazowy Art. 274 5.3 - o Puchar Wójta Gminy Bogdaniec

g)  Konkursy dodatkowe

 • Konkurs plastyczny „Koń w skoku”
 • Potęga skoku bez Konia
9. Nagrody: we wszystkich konkursach Organizator przewidział nagrody rzeczowe, flot’s, puchary i talony.
10. Warunki techniczne: parkur i rozprężalnia podłoże piaszczysto - trawiaste (równe)
11. Osoby oficjalne:

Sędzia Główny:                    Małgorzata Szkudlarek

Gospodarz Toru, Sędzia:      Daniel Miechowicz

12. Opłaty startowe:

a) Konkurs nr 1,2: 30 zł od każdego startu konia.

b) Konkursy nr 3,4: 40 zł od każdego startu konia

13. Sprawy organizacyjne:

a) Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZJ, w tym z Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013r. z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak w Zawodach Regionalnych. Zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

b) W przypadku koni wymagany jest minimum paszport konia z aktualnymi szczepieniami na grypę koni.

c) Zgodnie z Regulaminem dyscypliny Skoki Przez Przeszkody 2017 – do konkursów L1 włącznie koń może startować trzykrotnie w ciągu dnia, z zachowaniem maksymalnie dwukrotnego startu w konkursie. W konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przebiegu do klasyfikacji liczy się pierwszy start konia. Drugi traktowany jest treningowo.

d) Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego nakrycia głowy (kasku) z prawidłowo zapiętym, przynajmniej trzypunktowym mocowaniem.

e) Minimalny wiek startujących koni to 4 lata.

f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

g) Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem.

h) Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

i) Za ewentualne zachorowania członków ekip, zawodników lub koni, oraz kradzieże, wypadki, szkody i inne zdarzenia losowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

j) Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń, za zgodą sędziego głównego – opłata 20 zł

k) protesty: każdy musi być wniesiony na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi  innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia oraz transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowe. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Propozycje zatwierdzone przez LZJ w dniu  20.04.2017

UG Bogdaniec
 
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • OWES
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubuskie warte zachodu
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Kraina Szlaków Turystycznych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Gazeta Lubuska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Pro Europa Viadrina
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x